Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania ze sklepu internetowego Zatoka. Trójmiejski design znajdującego się pod domeną www.fpalma.pl/sklep należącego do Fundacji Palma z siedzibą w Gdańsku (80-041) przy ul. Uranowej 12c/30, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000692381, posiadającą NIP 5833261974.

Zawartość sklepu internetowego www.fpalma.pl/sklep jego struktura, grafika, logotyp firmy i marki, treści i artykuły merytoryczne, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność Fundacji Palma i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).

Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właściciela sklepu.

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych po zarejestrowaniu się jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.

Użytkownik akceptuje wszystkie zasady Regulaminu.

Ze sklepu www.fpalma.pl/sklep w szczególności z prawa do zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowana w sklepie www.fpalma.pl/sklep.

 

2. DEFINICJE

Sklep internetowy www.fpalma.pl/sklep to sklep należący do Fundacji Palma dostępny pod domeną www.fpalma.pl/sklep, którego właścicielem jest Fundacja Palma z siedzibą w Gdańsku (80-041) przy ul. Uranowej 12c/30, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000692381, posiadającą NIP 5833261974.

Produkt – rzecz ruchoma przedstawiona w sklepie www.fpalma.pl/sklep.

Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego www.fpalma.pl/sklep.

Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który dokonał rejestracji na stronie sklepu internetowego www.fpalma.pl/sklep posiada swój własny login i hasło oraz dostęp do wszystkich interaktywnych opcji konta sklepowego.

Klient – Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie (lub ma taki zamiar) w sklepie internetowym www.fpalma.pl/sklep.

3. PRODUKTY

Produkty wystawione do sprzedaży w sklepie internetowym są produktami nowymi i wolnymi od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w e-sklepie dotyczący wymiarów, materiałów z jakich został wykonany. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w sklepie internetowym.

Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.

Zdjęcia wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie i odwzorowania ich rzeczywistego wyglądu – w szczególności kolorów, wzoru i formy. Zdjęcia i grafiki są zatem integralną częścią opisu produktu. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem a rzeczywistym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień każdego z komputerów (np. kolor towaru, proporcje i wielkość produktu może być różna na różnych monitorach) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.

4. Ceny

Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym podawane są w polskiej walucie (złoty polski – PLN), są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Właściciel ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowym, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.

Ceny każdego produktu są wiążące dla Klienta w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia. Fundacja Palma – nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów od niej niezależnych, np. podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Klienta MOJE KONTO w sklepie internetowym.

 

5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Warunkiem dokonania zakupów produktów w sklepie internetowym jest prawidłowe zarejestrowanie się w serwisie, następnie wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty.

Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto Fundacji Palma w dniu roboczym od 9 – 17.00 (tj. pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło na adres mailowy Fundacji Palma w dniu świątecznym lub po godz. 17.00, zostanie ono zrealizowane w pierwszym, najbliższym dniu roboczym.

 

6. ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, Fundacja Palma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, Fundacja Palma odeśle, tak szybko, jak będzie to możliwe, pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.

Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, aż otrzyma e-mail z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres (jest to czas analogiczny do terminu realizacji zamówienia).

Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej – tj. w formie maila wysłanego pocztą elektroniczną na adres info@fpama.pl

Zakupione bilety na wydarzenie nie podlegają wymianie lub zwrotowi. Jest to możliwe jedynie w przypadku odwołania lub zmiany w sposób znaczący czasu i miejsca wydarzenia. W przypadku zwrotów w takiej sytuacji prosimy o kontakt: info@fpalma.pl (Przepis art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014).

 

7. PŁATNOŚCI

Klient przesyła równowartość złożonego zamówienia bezpośrednio na konto Fundacji Palma za pośrednictwem usługi Przelewy24.

Nie jest możliwa realizacja zamówienia przez sklep www.fpalma.pl/sklep bez jego wcześniejszego opłacenia.

Po przesłaniu płatności jedną z wyżej wymienionych metod, w ciągu kilku minut Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności przez internetowy za zamówione produkty.

 

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sklep www.fpalma.pl/sklep realizuje zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe. Klient informowany jest o tym fakcie w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.

Termin realizacji zamówień podany jest przy opisach produktów w dniach roboczych. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na produkt Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

Czas realizacji jest to czas liczony w dniach roboczych potrzebny na fizyczne wykonanie produktu (jeśli nie jest on w pełni gotowy) lub przygotowanie go do wysyłki i jej nadanie/wysyłka. Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji – zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce. Czas dostawy (kurier) nie jest wliczony do terminu realizacji.

Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności Fundacja Palma na prośbę klienta może wystawić fakturę.

dokonaniu przez www.fpalma.pl/sklep wysyłki zamówionych produktów Klient jest informowany w panelu MOJE KONTO na stronie sklepu jak również w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.

Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze od dnia jej nadania.

Przy realizacji zamówień specjalnych www.fpalma.pl/sklep zastrzega sobie możliwość opóźnienia w ich realizacji ze względu wydłużony czas dostawy materiałów, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 

9. PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

Sklep www.fpalma.pl/sklep,wysyła zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej listem lub paczką poleconą priorytetową za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem usługi paczkomat. O nadaniu przesyłki Klient jest natychmiastowo informowany w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego www.fpalma.pl/sklep.

Przesyłka powinna dotrzeć do Klienta zgodnie z terminem deklarowanym przez InPost.

Inpost doręcza przesyłkę we wskazanym dniu. W przypadku przesyłek kurierskich czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych. W przypadku paczkomatu klient jest zobowiązany do osobistego odbioru przesyłki w punkcie przez siebie wybranym przy składaniu zamówienia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy oraz nie może zagwarantować, iż nastąpi telefoniczny kontakt ze strony Doręczyciela w momencie, gdy nie zastanie on Klienta pod wskazanym w formularzu adresem. Za umówienie się bezpośrednio z Klientem na konkretny dzień i godzinę odbioru przesyłki oraz ewentualne opóźnienia w jej doręczeniu odpowiedzialny jest Doręczyciel.

Zamówienia z adresem odbiorcy poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej mogą być wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej – priorytetową poleconą przesyłką za odpowiednią, obowiązującą opłatą za tego typu przesyłki.

10. KOSZTY PRZESYŁKI

Koszty przesyłki z zamówionym produktem ze sklepuwww.fpalma.pl/sklep na terenie Polski i za granicę do krajów Unii Europejskiej pokrywa Klient.

Koszty przesyłki zamówionych produktów, wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej są oddzielnie zamieszczone przy każdym produkcie dostępnym w sklepie internetowym www.fpalma.pl/sklep. Koszty zawierają cenę usługi Poczty Polskiej oraz koszty opakowania. Te same zasady dotyczą przesyłek kurierskich oraz paczkomatów.

 

11. ODBIÓR PRZESYŁKI

W czasie odbioru przesyłki Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki.

Zamówione produkty powinny być zapakowane w kopertę bąbelkową lub inne tekturowe opakowanie (np. tuba, pudełko kartonowe)

Nawet jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym, jest on zobowiązany do jej otworzenia w obecności doręczyciela.

Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości Klienta: opakowanie jest uszkodzone lub naruszone poprzez otwarcie, opakowanie zewnętrzne lub wewnętrzne, zawartość przesyłki jest uszkodzona bądź niezgodna z zamówieniem – należy kategorycznie nie przyjmować doręczonej przesyłki. Natychmiast, w obecności doręczyciela należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie – tj. w dniu dostawy – skontaktować się ze sklepem www.fpalma.pl/sklep za pośrednictwem e-mail: info@fpalma.pl opisując zaistniałą sytuację.

Gdy kontakt ze strony Klienta nie nastąpi w dniu dostawy, uznaje się, że zawartość przesyłki została dostarczona zgodnie z umową.

Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczyciela stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.

Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia – ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.

Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, a zamówiony produkt wróci w tym czasie do sklepu, uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez www.fpalma.pl/sklep Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty. Koszt przesyłki nie jest zwracany.

 

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każdemu Klientowi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów użytkowania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.

Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres info@fpalma.pl. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że produkt jest oryginalnie opakowany, nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad. Wzór formularza odstąpienia od umowy podany jest na końcu regulaminu.

Klient, który ma zamiar odstąpić od umowy obowiązany jest ustalić szczegóły ze sklepem www.fpalma.pl/sklep drogą elektroniczną (info@fpalma.pl) a następnie wysłać zakupiony przez siebie produkt na swój koszt na adres: Fundacja Palma, ul. Baczyńskiego 8b/14, 80-410 Gdańsk, „ZWROT”.

Przesyłka, w której znajduje się zwracany, reklamowany produkt musi być umieszczone w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu, oryginalne opakowanie (jeśli w takim został przesłany), dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sklep www.sklep.fpalma.pl, ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w pkt. 4, § 12 i tym samym odmówić zwrotu wartości produktu pod rygorem niespełnienia niezbędnych warunków do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Przesyłka będąca „zwrotem” nie może być wysłana „za pobraniem” lub na koszt sklepu www.fpalma.pl/sklep.

Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki – przesyłka zwrotna musi być zatem listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Sklep www.fpalma.pl/sklep nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu.

Po otrzymaniu przesyłki z produktem oraz dodatkowymi załącznikami wymienionymi w pkt. 4 niniejszego paragrafu, sklep www.fpalma.pl/sklep, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki odeśle jej równowartość pomniejszoną o koszty przesyłki na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta w momencie zwracania produktu – nie są zwracane przez www.fpalma.pl/sklep.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym zwrotu zakupionego produktu w sklepie www.fpalma.pl/sklep jeśli został on wykonany na jego specjalne zamówienie.

 

13. REKLAMACJE

Każdorazowo, gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia) należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki lub po odkryciu wady skontaktować się ze sklepem www.fpalma.pl/sklep,wysyłając maila na adres info@fpalma.pl z informacją na ten temat. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne nastąpi w ciągu 10 dni roboczych i będzie zawierać ofertę naprawy, wymiany lub zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów.

Wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Klienta na adres Fundacja Palma, Uranowa 12c/30, 80-410 Gdańsk z dopiskiem „REKLAMACJA”.

Przesyłka oraz reklamowany produkt musi koniecznie spełniać wymagania opisane w punktach § 12.

Jeśli sprzedany produkt sprzedany ma wadę Klient może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sklep internetowy www.fpalma.pl/sklep niezwłocznie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez sklep internetowy www.fpalma.pl/sklep.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
– żądać wymiany produktu na wolny od wad,
– żądać usunięcia wady,
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Kupujący Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

Uszkodzenia bądź defekty wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe, zgniecenia, wygięcia oryginalnego kształtu, zarysowania) nie mogą być podstawą reklamacji.

Reklamację wynikającą z braku doręczenia przesyłki można składać dopiero po upływie 4 dni roboczych od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem wysyłki zakupionych produktów. Doręczyciel, który nie zastał Klienta pod adresem podanym w zamówieniu powinien zostawić awizo. Jednakże, gdy minęły 4 dni robocze i nikt nie skontaktował się z Klientem w celu doręczenia przesyłki, Klient obowiązany jest zawiadomić sklep www.fpalma.pl/sklep o tym fakcie.

Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane.

Gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona (np. przesyłka została przez Doręczyciela zgubiona lub zniszczona) – Klient otrzyma zwrot całości pieniędzy wpłaconych na rzecz sklepu www.fpalma.pl/sklep na konto, z którego nastąpiła płatność.

Reklamacje z tytułu różnicy w wyglądzie produktu na zdjęciu i w rzeczywistości wynikające z ustawień parametrów komputera, nie stanowią podstaw do reklamacji produktu.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

14. OCHRONA DANYCH KLIENTA

Składając zamówienie lub dokonując rejestracji w sklepie internetowym www.fpalma.pl/sklepKlient dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów po sprzedażowych. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).

Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu www.fpalma.pl/sklep

 

16. USUŁUGI NIEODPŁATNE

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest stronie sklepu internetowego www.fpalma.pl/sklep.

Fundacja Palma/sklep www.fpalma.pl/sklep ma prawo do zmiany części lub całości niniejszego Regulaminu, która każdorazowo obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie sklepu internetowego www.fpalma.pl/sklep zawsze obowiązuje ta treść Regulaminu, która była zgodna z datą złożenia zamówienia przez Klienta.

Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: kodeksem cywilnym, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy sprzedaży będą między stronami rozwiązywane polubownie i tylko w ostateczności – rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby Fundacji Palma.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Data:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Numer telefonu oraz adres konsumenta (-ów):
Nazwa zakupionego przedmiotu:
Data zakupionego przedmiotu / odbioru:
Przyczyna zwrotu:
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.