Materiały na warsztaty

Materiały na warsztaty - Fundacja Palma

Nauczycielko, nauczycielu! Pobierz bezpłatne materiały i zorganizuj dla swojej grupy warsztaty z historii Wrzeszcza. Przygotowaliśmy dla Was scenariusze zajęć oraz prezentacje o losach dzielnicy. Zachęcamy do pobrania i wspólnej nauki!

“Wrzeszcz dla najmłodszych” to program edukacyjny o dziedzictwie materialnym i niematerialnym Wrzeszcza skierowany do jego najmłodszych mieszkanek, mieszkańców, rodziców i opiekunów. Naszym celem rozwijanie tożsamości lokalnej poprzez jest wzrost wiedzy o historii Wrzeszcza, jego architekturze i mieszkańcach wśród dzieci w wieku szkolnym (7-11 lat).  

Tematy opracowane merytorycznie oraz autorskie scenariusze zajęć nakierowane są na kształtowanie świadomości obywatelskiej, budowanie i pielęgnowanie przywiązania do dzielnicy, pobudzanie kreatywnego i krytycznego myślenia oraz rozwijanie taletów artystycznych. 

Warsztatowa forma zajęć pozwala zarówno na pracę samodzielną uczestników i uczestniczek, która sprzyja procesowi dojrzewania psychicznego i duchowego; także ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych poprzez zachęcenie do pracy w grupie. To nowatorski i prototypowy program w zakresie historii lokalnej i dziedzictwa niematerialnego w Gdańsku skierowany do najmłodszych mieszkańców.

Pobierz scenariusz zajęć:

Pobierz prezentację o historii Wrzeszcza (wybrane zagadnienia):

Autorki projektu:

Prowadząca zajęcia: 

Joanna Raftopulos – historyczka i archeolożka, autorka projektów edukacyjnych o tematyce regionalnej w trójmiejskich instytucjach kultury. Licencjonowana przewodniczką po Trójmieście. Pasjonatka i popularyzatorka historii Gdańska.

Autorka scenariuszy zajęć:

Dagmara Rejkowska – pedagożka, edukatorka, nauczycielka Montessori. Absolwentka Pedagogiki Społecznej, Wczesnoszkolnej, Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Gdańskim, rocznego kursu Montessori. Od wielu lat zaangażowana w edukację dzieci i młodzieży, autorka scenariuszy zajęć oraz programów profilaktyczno-wychowawczych.

Koncepcja projektu i opracowanie merytoryczne:

Natalia Koralewska – kuratorka i organizatorka, współzałożycielka Fundacji Palma, w ramach której realizuje projekty społeczno-kulturalne związane z budowaniem lokalnej tożsamości. Absolwentka filozofii i Gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krytyki Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.


Organizacja i koordynacja: Fundacja Palma

Partnerzy: Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Klub Młodego Wrzeszczaka

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska w ramach programu Edukacja do Kultury. Gdańsk

Autor identyfikacji wizualnej: Kamil Kak