Słuchowisko o Wielkiej Alei

Słuchowisko o Wielkiej Alei - Fundacja Palma

Słuchowisko przybliża historię Wielkiej Alei, dzielnicy Aniołki oraz biografię Daniela Gralatha. Odbiorcy i odbiorczynie mogą przejść się po Parku Steffensów ze słuchawkami na uszach i poznać historię tego obszaru miasta. 

Dźwiękowy przewodnik oparty jest na tekstach popularnonaukowych autorstwa Katarzyny Rozmarynowskiej, posłuchamy o czym rozprawiają zwierzęta w parku na podstawie publikacji „Opowieści Wielkiej Alei” Anny Czerwińskiej-Rydel oraz poznamy życiorys założyciela Alei Lipowiej – Daniela Gralatha. Kompozycje muzyczne oraz produkcję dźwiękową przygotował Marcin Dymiter. Czyta Beata Duszyńska.

Odcinek 1. Zieleń na ulicach miasta

Katarzyna Rozmarynowska „Ogrody odchodzące…?”, wyd. Słowo Obraz Terytoria

Ziszczeniem pewnej tęsknoty za zielenią miejską i podkreśleniem funkcjonalności miasta jest powstanie monumentalnej Wielkiej Alei w latach 1768–1770, łączącej Gdańsk z Wrzeszczem. Naturalna roślinność i przestrzenie rekreacyjne splatają się z zabudową miejską – te dwie tkanki nie muszą ze sobą konkurować. 

Odcinek 2. Wielka Aleja

Katarzyna Rozmarynowska „Ogrody odchodzące…?”, wyd. Słowo Obraz Terytoria

Historię Wielkiej Alei od powstania do dzisiaj najbardziej obrazowo przedstawia stan drzewostanu: z 1414 lip zostało około 400. Z trasy rekreacyjnej i spacerowej przeistoczyła się w jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta, służącej głównie ruchowi ulicznemu.

Odcinek 3. Wielka Aleja oczami mieszkańców

Odwiedziny Gdańska w XIX wieku, z relacji polskich zebrała Irena Fabiani-Madeyska

Położeniem Gdańska, jego przyrodą i urokiem Wielkiej Alei zachwycały się między innymi Deotyma i Konstancja Biernacka. Z zachowanych tekstów czytamy o tym, jak popularna, radosna i ważna, zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających, była droga lipowa do Wrzeszcza.

Odcinek 4. Park Steffensów

Katarzyna Rozmarynowska „Ogrody odchodzące…?” / Park Steffensów, wyd. Słowo Obraz Terytoria

Park Steffensów w czasach świetności był drugim największym parkiem w Gdańsku, bardzo popularnym, o niezwykłym bogactwie posadzonych roślin. Jego współczesna funkcja zmieniła się – wraz z transformacją Alei Zwycięstwa na ruchliwą trasę komunikacyjną – i ogranicza się do funkcji estetycznej oraz sanitarnej.

Odcinek 5. Opowieści Wielkiej Alei

Anna Czerwińska-Rydel, Opowieści Wielkiej Alei, Skąd wzięły się lipy?, wyd. Muzeum Gdańska
Mieszkańcy Wielkiej Alei opowiadają puszczykowi o Danielu Gralathcie, o tym, skąd się wzięły lipy oraz jak funkcjonowała ulubiona promenada gdańszczan. Przyjemny wykład z historii miasta prowadzą jeż, kret i dzięcioł.

Odcinek 6. Historia Daniela Gralatha

Daniel Gralath w historii Gdańska zapisał się jako fundator i inicjator budowy Wielkiej Alei. Był politykiem, burmistrzem miasta oraz naukowcem, którego osiągnięcia były doceniane przez mu współczesnych w całej Europie, a według rangi można go wymienić obok Jana Heweliusza i Daniela Gabriela Fahrenheita.

Odcinek 7. Spacer dźwiękowy po Parku Steffensów

Utwór muzyczny Marcina Emitera bazuje na field recordingu z okolic Wielkiej Alei. Field recording to dosłownie nagrania terenowe. Metoda pozwala zebrać tło dźwiękowe danego miejsca, odgłosy natury, życie miasta, konkretnej społeczności.

Koncepcja i realizacja: Fundacja Palma

Identyfikacja wizualna: Piotr Paluch

Partnerzy: Muzeum Gdańska, Rada Dzielnicy Aniołki

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska