Günter Grass a (przeciw)pamięć

Grass jako pierwszy powojenny pisarz zintegrował opowieści o przeszłości Miasta: polską i niemiecką, ale także opowieści „przeciwpamięci” – mniejszości kaszubskiej i żydowskiej. Podczas specjalnego wykładu opowie o tym Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Dlaczego wracamy w Gdańsku do tekstów Güntera Grassa? Odpowiedzi można mnożyć. Niezaprzeczalnym faktem jest, że to on jako pierwszy powojenny pisarz zintegrował opowieści o przeszłości Miasta. Nie tylko polską i niemiecką narrację, ale także opowieści „przeciwpamięci” – mniejszości kaszubskiej i żydowskiej. Stworzył więc fundament dialogu, który kontynuujemy dziś poznając nasze Miasto w jego różnorodności. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk zaprasza na lunch z literaturą Grassa. Podczas wykładu „Güntera Grassa zabawy i gry z (przeciw)pamięcią” organizowanego wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną będziemy rozgryzać i odsłaniać Grassa gry i zabawy z pamięcią, szukając odpowiedzi na pytanie, jak włączył on doświadczenie mniejszości w dominujący dwugłos monologów − polskiego i niemieckiego.

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – dr n. hum., germanistka, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku, współautorka przewodników historyczno-literackich „Kaszubskiego wanożnika po Gdańsku” (2018) i „Śladami żydowskimi po Kaszubach” (2010).

Wykład „Güntera Grassa zabawy i gry z (przeciw)pamięcią” – wykład Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk odbędzie się 18 maja o godz. 13.00 w Bibliotece pod Kotem i Myszą, ul. Lelewela 21/22